unnamed

Prof. Dr. Fatos Tarifa

Dynamics of modernization of the Albanian society as a political morphology and moral grammatic

2021    Fatos TarifaNjë tokë, një popull, një ëndërr: Bashkimi kombëtar i shqiptarëve në BE, ose në një Europë post-BE [One Land, One People, One Dream: The National Unification of Albanians in the EU, or in a post-EU Europe], Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928313959).

2021    Fatos TarifaEuropa, një subjekt për të gjithë [Europe, a subject for all]. Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928313942).

2021    Fatos Tarifa & Ksenofon Krisafi, Amerika dhe rendi i sotëm botoror [America and the Current World Order]. Tiranë: Albanian Academy of Arts and Sciences (ISBN: 97899283137130).

2020    Fatos TarifaScripta manent. Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928313355).

2020    Fatos TarifaKoha e shkurtër e lirisë në diktaturë (The Brief Period of Freedom in Dictatorship). Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928313232).

2019    Fatos TarifaFjalor i paradokseve [A Dictionary of Paradoxes). Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928261892), 263 p.

2018    Fatos TarifaCarpe diem. Tiranë: Onufri (ISBN: 9789928261304).

 

Peer-reviewed journal articles and Book chapters (in English)

2020    Fatos Tarifa, “Coming to an End: The Fall of Communist Rule in Albania”, in Sh. Rama (ed.), The End of Communist Rule in Albania: Political Change and the Role of the Student Movement (New York: Routledge), pp. 35-54.

2020    Fiona Todhri & Fatos Tarifa, “Challenges to Albania’s Educational System in the Digital Age”, pp. 1714-1717 in L. Gómez Chova et al. (eds.), Sharing the Passion for Learning. Valencia: IATED Academy.

2019    Ledina Ferhati & Fatos Tarifa, “The West, Russia, and the Balkans”, pp. 43-54 in Advanced Research in Social Sciences and Humanities. Prague: Diamond Scientific Publications.

2016    Fatos Tarifa & Monica Di Monte, “Failure of Multiculturalism? Immigration, Radical Islamism, and Identity Politics in Europe”, International Dialogue: A Multidisciplinary Journal of World Affairs,6: 5-28

 

Peer-reviewed journal articles (in Albanian)

2019    Ledina Ferhati & Fatos Tarifa, “Politika e jashtme e Rusisë: Nga internacionalizmi liberal në neorevizionizëm”, Vjetari shkencor, botim i veçantë i Buletini shkencor (Seria e shkencave shoqërore) (botim i Universitetit ‘Fan S. Noli’ të Korçës).