Ermira-Qosja

Prof. Dr. Ermira Qosja

Doktor në Menaxhim, Universiteti Politeknik Tiranës; studime doktorale në Politecnico di Bari, Itali; specializuar për menaxhimin e SME-ve në Universitetin e Washington-it, Seattle, SHBA, si dhe në universitete të tjera, Francë e Portugali. Angazhohet më pas në në menaxhimin e lartë të  disa bizneseve në Shqipëri, Drejtore e Përgjithshme në botimet “Shekulli, Spektër, Radio+2,  Sporti Shqiptar”; Drejtore e PR&HR dhe e projekteve të zhvillimit në kompanitë “Deka dhe “OLIM”; Drejtore e të parit Community College nën Institutin “Harry Fultz” erj. Autore e disa botimeve në lidhje me sipërmarrjen, edukimin sipërmarrës, lidershipin në arsimin e lartë, etj, në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit. Inisiativë  për disa projekte të lidhjes së UET-së me biznesin, organizimin e konkurseve të ideve dhe planeve të biznesit, bashkëvepron me Dhomat e Tregtisë duke krijuar një kulturë sipërmarrëse brenda universitetit, si dhe bëhet pjesë e projekteve europiane mbi sipërparrjen. Angazhim në projekte lokale dhe ndërkombëtare për sipërmarrjen, inovacionin dhe turizimin. Në periudhen Prill 2018- Mars 2019, Përgjegjëse e Departamentit të Menaxhimit dhe Marketingut. Në periudhen  Prill 2019- Nëntor 2020, Zvrektore e Universitetit për Zhvillimin Institucional dhe Studentët.