Kontakt

Kontakte

Adresa: Kompleksi Xhura, Rruga Xhanfize Keko, Tirana 1000, Tiranë, Shqipëri

  [email protected]      +355 68 20 16 616

Presidenti Rektori Administratori
Prof. Asoc. Dr. Selami Xhepa Prof. Dr. Tonin Gjuraj Tildi Çadri
[email protected] [email protected] [email protected]
Zv. Rektore për Çështjet Akademike Zv. Rektore për Zhvillimin Institucional dhe Studentët   Zyra e Burimeve Njerëzore
 Prof. Dr. Drita Kruja Prof. Dr. Ermira Qosja Rovena Lika
[email protected] [email protected] [email protected]
Sekretaria e Përgjithshme Zv. Administratori Zyra e Standardit dhe Cilësisë
Odeta Cacaj Dr. Agim Kasaj Elda Papa
[email protected] [email protected] [email protected]
Dekane e Studentëve  Zyra e Kontratave
Elsida Sinaj Merita Kotorri
[email protected] [email protected]
 +355 68 90 37 765
Kordinatore Email Nr cel Fakulteti Cikli I studimeve Departamenti
Megi Selamaj [email protected] +355 (0) 682078359 Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe MN Bachelor dhe Master 1. Departamenti i Shkencave Juridike
2. Departamenti i Shkencave politike dhe
3. Marredhenie Nderkombetare
Sidorela Alku [email protected] +355 (0) 682041873 Fakulteti i Shkencave Humane, Edukim dhe Arte Liberale Bachelor dhe Master 1. Departamenti i Arteve te Aplikuara
2. Departamenti i Psikologji Edukim dhe Sporte
3. Departamenti i Shkencave Humane dhe Komunikim
Gerajda Ujkashi [email protected] +355 (0) 682041838 Fakulteti i Inxhinierise Informatikes dhe Artitektures Bachelor dhe Master 1. Departamenti i Informatike dhe Teknologji
2. Departamenti Inxhinieri dhe Artitekture
Melina Lleshi [email protected] +355 (0) 682078387 Fakulteti i Ekonomise Biznesit dhe Zhvillimit Bachelor dhe Master Departamenti i Menaxhimit dhe Marketingut
Eva Sava [email protected] +355 (0) 682041842 Fakulteti i Ekonomise Biznesit dhe Zhvillimit Bachelor dhe Master Departamenti Ekonomiks dhe Finance
Oneda Lireza [email protected] Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike Bachelor dhe Master 1. Departamenti Infermieri dhe Fizioterapi
2. Departamenti Imazheri
Kontakt