Cila është ëndrra jote?

“Cila është ëndrra jote?”
Mes utopisë dhe distopisë, në kërkim të parajsës (së humbur)

Axhenda
25 Shkurt – 27 Shkurt 2022
Fshati Turistik, Llogara

 

  • DITA I / E PREMTE 25 SHKURT 2022
12:00 NISJA
15:00 Mbërritja e pjesëmarrësve dhe sistemimi në hotel
17.00 – 17.10 Fjala e mirëseardhjes Prof. Assoc. Dr. Belina Budini

DEKANE – Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

17:10 – 18:00 Sesion Hyrës: Prezantimi i temës “Cila është ëndrra jote?”

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale në UET

18:00 – 18:15 Pushim kafe
18:15 – 19:30 Moduli “Komunikim: Gazetari/PR”

–     Si të komunikosh me instrumentat e duhura
–     Komunikimi profesional përmes mediave sociale
–     Rrugët e marketingut, PR-it dhe biznesit të lidhura me komunikimin

 

Belina Budini /Edi Vlusha

Pedagogë, UET

20:00 DARKA

 

  • DITA II / E SHTUNË 26 SHKURT 2022
09:00 – 11:00 Sesion Hyrës– Moduli i Humaniteteve/ Lidership/ Karrierë
09:00 – 10:00 Moduli “Lidership”

–     Diferenca Lider – Lidership
–     “Veset” e liderit
–     Teknika të lidershipit që garantojnë sukses.

 

Dr. Klementin Mile

Pedagog UET

10.00 – 11.00 Forum – Bashkëbisedim në lidhje me temën e utopisë dhe distopisë me ish-studentin e dhjetorit dhe ish-aktorin, Arben Imami , si edhe rrugëtimin e tij politik e intelektual, nga aktivizmi tek idetë dhe librat. Hysamedin Feraj
11:00 – 11:15 Pushim Kafe
11:15 – 12.25 Aftësitë e të folurit në publik/Workshop Dr. Irena Myzeqari

Coach/ Pedagoge UET

12:25 – 13:15 Forum – Bashkëbisedim me anëtarët e jurisë së

Çmimit Kadare 2022: Diana Kastrati, Adil Olluri, Belina Budini, Namir Lapardhaja, Irena Myzeqari

Diana Kastrati,
Adil Olluri, Belina Budini, Namir Lapardhaja
13:15 – 13:30 Diskutime
13:30 – 14:30 DREKA
14.30-15.30 Moduli “Sipërmarrje sociale”

–  Si të jesh sipërmarrës në industritë kulturore, të edukimit, komunikimit, sporteve dhe arteve
–  Sipërmarrja sociale
–  Synimet sipërmarrëse të të rinjve

Plani i biznesit, marketingut dhe PR-it

Brenton Kotorri / Balfin Group

 

Evi Veliu

15:30 – 18:00 Vizitë në monumentet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të zonës: Dhërmi/Himarë
18:00 – 19:30 Punë individuale e maturantëve mbi temën

“Përgatitja dhe prezantimi i një aplikimi për në universitet”

Edi Vlusha/ Suela Laskaj/ Hameraldi Agolli

Mentorë

20:00 – 21:00 DARKA

 

  • DITA III / E DIELË 27 SHKURT 2022
08:30 – 09:15 Moduli “Orjentimi për Karrierën”

– Puna,  profesioni,   karriera   dhe   kualifikimi   ipërgjithshëm dhe profesional;
– Sistemin formal, informal, joformal të kualifikimit në Shqipëri;
– Burimet e punësimit në tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar të punësimit;
– Profesionet   që    lidhen    me   veprimtaritë    e shërbimit dhe ato të prodhimit në tregun lokal;

 

Dr. Elsida Sinaj

Pedagoge UET

09:15 – 10:00 Orientimi në karrierë për shkencat humane Belina Budini/ Klementin Mile/ Edi

Vlusha/Irena Myzeqari

Pedagogë UET

10:00 – 10:30 Prezantimet e 5 punimeve individuale më të mira

mbi temën “Përgatitja dhe prezantimi i një aplikimi për në universitet”

11:00 – 11:30 Përfundimet e Shkollës së Humaniteteve, Shpërndarja e Çertifikatave dhe Shpërndarja e bursës së ekselencës Ëorld Vision
11:30 – 12:30 DREKA / KTHIMI

Start Time

12:00 pm

February 25, 2022

Finish Time

12:30 pm

February 27, 2022

Address

Fshati Turistik, Llogara