DSSH

Rreth DSSH / ASD 2020

“RRUGËTIMI SHQIPTAR DREJT DEMOKRACISË DHE ZHVILLIMIT: 1990-2020” NGA PARTIZANËT TEK PROFESORËT

 Universiteti Evropian i Tiranës hap thirrjen për punime për Edicionin e Shtatë të Konferencës së Ditëve të Studimeve Shqiptare  “Rrugëtimi Shqiptar drejt Demokracisë dhe Zhvillimit: 1990-2020” që do të mbahet në Tiranë, me 24-25 Prill 2020.

Konferenca e Ditëve të Studimeve Shqiptare (ASD) është aktiviteti kryesor akademik i Universitetit Evropian të Tiranës. Konferenca synon të sjellë së bashku studiuesit më të njohur duke u përqëndruar në çështjet thelbësore me të cilat përballet Shqipëria dhe Ballkani Perëndimor.

 Studiuesit e interesuar për rajonin dhe për temën inkurajohen të marrin pjesë në konferencë, e cila bashkon studiues të politikës, ekonomisë, financave, IT, inxhinierisë, drejtësisë, sociologjisë, antropologjisë, psikologjisë, arsimit, arteve, etj.

Konferenca shërben për të diskutuar, shkëmbyer ide, perspektiva dhe gjetje mbi rrugëtimin shqiptar me hapat e tij para dhe mbrapa, duke përsosur studimin e kësaj teme të rëndësishme dhe duke kontribuar në hartimin e politikave më të mira, të bazuara në fakte.

Call for Papers (klikoni këtu)

Rreth DSSH 2019

Konferenca e Ditëve të Studimeve Shqiptare (DSSH) është aktiviteti akademik me i rendesishem i Universitetit Evropian të Tiranës dhe në vitin 2019 do të jetë seanca e tij e gjashtë. Konferenca synon të sjellë së bashku studiuesit më të njohur ndërkombëtarë duke u përqëndruar në Shqipëri dhe Ballkanin Perëndimor për të shqyrtuar çështjet më te rendesishme me të cilat përballet Shqipëria dhe rajoni ku ndodhet. DSSH 2019 do të përqendrohet në çështjet që kanë të bëjnë kryesisht me shoqërinë e dijes dhe rolin e saj në zhvillim në të gjithë sektorët. Studiuesit e interesuar për rajonin dhe për temën inkurajohen të marrin pjesë në konferencë, e cila bashkon studiues të politikës, ekonomisë, ligjit, sociologjisë, antropologjisë, psikologjisë, financave, arsimit, IT, inxhinierisë, arkitekturës, shëndetit dhe zhvillimit për të diskutuar roli formal dhe joformal që luan njohuria në riformatimin e praktikave dhe institucioneve që prekin sektorët jetik në të gjithë Shqipërinë dhe rajonin.

DSSH VI / 2019 (Kliko ketu)

AXHENDA DSSH 2019 ( kliko këtu )

ABSTRAKTET ( kliko këtu ) – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

ABSTRAKTET ( kliko këtu ) – Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

ABSTRAKTET ( kliko këtu ) – Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

ABSTRAKTET ( kliko këtu ) – Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

ABSTRAKTET ( kliko këtu ) – Fakulteti i Shkencave Mjeksësore Teknike

DSSH