Diploma Profesionale

Universiteti Europian I Tiranës, si një institucion I arsimit të lartë, për herë të parë këtë vit akademik sjell diploma profesionale 2 vjeccare, duke I dhënë rëndësi dijes praktike si dhe mundësinë të gjithë maturantëve mesatarja e të cilëve nuk është mjaftueshëm e lartë për të ndjekur ciklin Bachelor, të vijojnë studimet e tyre.

Diplomat profesionale janë 5:

Diploma Profesionale