Vilma Spahiu

Dr. Vilma Spahiu
Pozicioni në UET:  Pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës.

Me përvojë 7-vjeçare në mësimdhënie veçanërisht në lëndët e Çështjeve të Sigurisë dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Pjesmarrëse në trajnime, të cilat lidhen me Menazhimin e konflikteve dhe të Drejtat e Njeriut, pjesë e grupit të punës në projektin, Siguria Njerëzore në Shqipëri në vitin 2012 etj. Intershipe pranë Ministrisë së Jashtme dhe Ministrisë së Mbrojtjes, në Shqipëri. Pjesmarrëse në një sërë konferencash shkencore ndërkombëtare, sikurse edhe autore e disa artikujsh shkencorë të botuar në revista shkencore jashtë vendit.