Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Middle East Technical University, Ankara

Universiteti Europian i Tiranës (UET) hap aplikimet për shkëmbim studentor në METU, Turqi në kuadër të
programit Erasmus+.
Periudha e mobilitetit:
-1 Semester (Shkurt 2019-Korrik 2019)
METU ofron mundësi shkëmbimi për studentët bachelor & master të UET

Dokumentet e nevojshme për aplikim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *