Selami Xhepa

Prof. Asoc. Dr. Selami Xhepa

Doktor në shkencat ekonomike në Universitetin e Tiranës. Ka kryer një numër kualifikimesh post doktorale në tematika të vecanta në universitete prestigjioze, si në Purdue University, Indiana, John Keneddy School of Government, Harvard University, IMF Institute, and has been a Chevening fellow at the Bradfor Center for International Development, the UK, and a numerous research centers and universities. Ka mbajtur poste të larta në administratën e lartë shtetërore, duke qenë edhe Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për legjislaturën 2009-2013. Eshtë përkthyes, autor dhe bashkautor i një numër botimesh, materialesh kërkimore dhe artikujsh shkencor si dhe kontribues frekuent në debatet publike në media.