Redion Luli

Ph.D. Redion Luli

Pozicioni në UET: Lektor, Departamenti i të Drejtës Publike, Fakulteti Juridik / Vlerësues metodologjik në Shkollën doktorale UET

Titullar i lëndëve: “Studime të avancuara në të drejtën ndërkombëtare”,  “E drejta diplomatike dhe protokolli diplomatik“ dhe “Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare“, Departamenti i të Drejtës Publike, Fakulteti Juridik.

Publikime: bashkautor i tekstit mësimor “E drejta ndërkombëtare ajrore“, i publikuar në Federatën Ruse në vitin 2018; 26 artikuj shkencor në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit.

Pjesëmarrje: 17 konferenca, seminare, forume kombëtare dhe ndërkombëtare.

Anëtarësime: Përfaqësuesi i Shqipërisë në Shoqatën e juristëve të vendeve të rajonit të Detit të Zi dhe Kaspik