QEVERIA STUDENTORE

Qeveria Studentore

Qeveria Studentore, e zgjedhur në mënyrë demokratike nga vetë studentët çdo vit, është organi që përfaqëson interesat e studentëve. Pjesëmarrja e studentëve në qeverisjen e UET është realizuar nëpërmjet përfshirjes së përfaqësuesve të tyre në strukturat drejtuese.

Emanuela Maraj – Presidente e Qeverisë Studentore – [email protected]
Kontakt Qeveria Studentore: [email protected]

Senatorë

Klaudja Kamberaj – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Klea Maskaj  – Fakulteti I Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Roeld Hysi – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Marcello Kapaj – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Anxhela Zeqo – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Diona Mehmetaj – Fakulteti të Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale
Xhesila Miha – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Eglentina Iljazi – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Mirgen Cela – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Esimagra Latifi – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Heidi Kasa – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Vergulla Shqevi – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Roi Vogli – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Liljana Resulaj – Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale
Marko Zhezha – Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale
Enio Manhasa – Fakulteti I Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale
Fjona Cela – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Esimagra Latifi – Fakulteti I Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombatare
Gerald Nuraj – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit
Xheni Alicanaj – Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit