Mirela Oktrova

Dr. Mirela Oktrova
Ka mbrojtur doktoratën në Estetikë të krahasuar në Akademinë e Arteve (2000). Ka kryer studimet universitare për Gjuhë-Letërsi (1983-1987) në UT dhe pasuniversitare në Arte Skenike në Akademinë e Arteve (1987-1990). Më pas studjoi Gjuhësi, Histori dhe Psikologji në Universitetin e Bonit (1993-1997) si edhe Teori dhe Manaxhim mediash në Universitetin e Këlnit (1998-2002). Ka qenë pedagoge në Akademinë e Arteve (1987-1991), redaktore në radion Deutsche Welle në Këln (1992-2004), e dërguar e agjensisë gjermane të lajmeve dpa (2004- 2006), ka themeluar Institutin e Studimeve të Medias Opinionit dhe Komunikimit (2004), ka drejtuar projekte mediatike të Paktit të Stabilitetit të EJL dhe Institutit gjerman të Marrëdhënieve Ndërkombëtare (ifa) (2004-2006), ka qenë drejtore e Televizionit Publik Shqiptar (2006-2016), drejtore artistike e DEA International Film Festival (2014-2018), pedagoge në Komunikim dhe Manaxhim mediash (UT 2008-2018) në Të folur në publik (UET 2017) dhe Histori teatri (UA 2018). Është autore e librave “Teatri si alternativë ndaj ekspansionit mediatik postmodern” (Prishtinë 2000), Alles Gute – Metodë televizive për mësimin e gjermanishtes (Tiranë 2002), Monitor I,II,III,IV- Mbi prioritetet e informimit në mediat shqiptare (Tiranë 2004, 2005, 2006) si edhe e shumë studimeve, analizave, cikleve radiofonikë e televizivë dhe skenarëve filmikë.