Marsida Duli

Dr. Marsida Duli

Dr. Marsida Duli është me profesion mjeke, e specializuar në  Nefrologji dhe Dializë. Ajo ka përfunduar studimet Doktorale në fushën e Morfologjisë Klinike. Gjithashtu ajo ka kryer studime në Master Ekzekutiv në “Menaxhim të Shërbimeve Shëndetësore” pranë Universitetin e Sienës. Ajo është angazhuar në mësimdhënie që në vitin akademik 2008-2009 dhe që prej vitit 2009 ka shërbyer si përgjegjëse departamenti pranë disa Institucioneve të Arsimit të Lartë. Në vitin 2015 përzgjidhet pjesë e programit LEAD Albania ( të Qeverisë Shqiptare dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim). Përgajtë këtij viti ajo shërben si këshilltare e Ministrit të Shëndetësisë. Marsida ka një numër të konsiderueshën botimesh, tekst mësimor, artikujsh shkencor, referimesh në konferenca ndërkombëtare të fushës së mjekësisë.