Manjola Islami

Manjola Islami, MSc.

Pozicioni në UET: Asistent Lektore, Departamenti Ekonomiks dhe Financës, Fakulteti Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Manjola Islami është diplomuar në “Menaxhim Financiar i Bankave” pranë Universitetit të Strasbourg-ut dhe IEP, Francë, në 2012. Eksperiencat e para të punës kanë qenë në sektorin bankar, si specialiste për klientët korporatë, pranë një banke tregtare në Tiranë. Prej tetorit të 2015, i është bashkuar stafit të Universitetit Europian të Tiranës, si asistent lektore pranë Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës.
Kandidate për Analiste Financiare e Certifikuar, CFA Institute, SHBA