Ledina Mandija 

Dr. Ledina Mandija 

Aktualisht znj. Mandija mban titullin e Doktorit të Shkencave në Drejtësi nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, Departamenti i të Drejtës Civile. Titullin Master në Drejtësi e mori në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë në vitin 2005. Studimet e larta i ka përfunduar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” me rezultate të shkëlqyera në vitin 1996. Ajo ka qenë kërkuese shkencore në të drejtën e procedurës civile dhe të së drejtës familjare pranë Universitetit të Bolonjës , Graz Austri dhe Kansas University. Aktualisht, ajo është duke ndjekur studimet e doktoraturës në të drejtën ndërkombëtare dhe specialitet në të drejtën civile, Universiteti “Karl Franzens “ Graz dhe së fundi ka qenë kërkuese shkencore në Institutin Max Planck-Luxemburg për të drejtën ndërkombëtare, europiane dhe të procedurës civile. Nga nëntor 2017, znj. Mandija është lektore me kohë të plotë pranë Fakultetit të Drejtësisë të UET si dhe ushtron funksionin e përgjegjësit të departamentit të së drejtës publike.