Kris Muhaj 

M.Sc Kris Muhaj

Master i Shkencave në Psikologji Klinike; BA Psikologji e Përgjithëshme
Formim Klinik dhe fokus në Psikologji Klinike dhe Psikopatologji.

Trajnime dhe pjesëmarrje në konferenca të ndryshmë brenda e jashtë vendit, me fokus Psikopatologjinë e Adultëve, Fëmijëve dhe Adoleshentëve; Vlerësimi psikologjik I të rriturve në mjediset Klinike; Cannabis dhe konteksti shumë dimensional i përdorimit të tij;Crregullimet e shëndetit Mendor;  Tufs Medical Center, Massachusetts; Department of Psychiatry, Boston 2015; Aksion Plus

-Eksperiencë e pasur në institucione Publike si Spitali Psikiatrik për adult dhe për fëmijë, Qendra Multidisiplinare për moshën e tretë, Materniteti Nëna Geraldinë 2012 – 2015

-Psikologe klinike në Shoqatën e Vajzave dhe Grave Shqiptare nga muaji Maj 2013 – Shtator 2015.

– Administratore dhe Psikologe në Institucionin Jo Publik, Cerdhe dhe Kopsht për fëmijë “Minnie & Mickey” nga muaji Shtator 2015 – Shtator 2016;

-Pedagoge me kohë të pjesëshme në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, në Albanian University nga muaji Tetor 2016- Qershor 2018.

– Psikologe Klinike e Licensuar nga Urdhëri I Psikologut Shqiptar,  Janar 2017
-Aktualisht  Lektore me kohë të plotë pranë  Departamenti të Psikologjisë, Edukimit dhe Sporteve