Grisilda Miftari

Grisilda MIFTARI MSc.

Grisilda Miftari ka kryer studimet Bachelor dhe Master Shkencor  për Administrim Biznesi ne Departamentin e Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomisë , Universiteti i Tiranës. Prej Tetor tw 2015, ajo është Asistent Lektore në Departamentin e Menaxhimit dhe Marketingut, pjesë e Universitetit Europian të Tiranës. Gjatë këtyre viteve, ajo është angazhuar në lendë si, Bazat e Marketingut, Menaxhim Marketingu, Hartim dhe Menaxhim Projektesh. Në Shtator 2018, pjesë e Programit Erasmus +, Teaching Mobility, ajo ka vizituar Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences në Vilnius, Lituani, si lektore e ftuar në Fakultetin e Menaxhimit të Biznesit për mësimdhënie në lëndët Bazat e Marketingut, Sjellje Konsumatore dhe Kërkim Marketingu.