Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Stafi Akademik, Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare