Fakte dhe shifra

Fakte dhe Shifra

 3  Fakultete 19  Prof. Dr.
 8  Departamente 24  Prof. Asoc. Dr.
 1  Qendër 18  PhD.
 3  Cikle Studimi 20  Dr.
13  Programe Studimi Bachelor 82  Lektorë
24  Programe Studimi Master 4  Kërkues
3  Programe Studimi të Doktoratës 22  Salla seminaresh me 35 vende
15  Drejtime Doktorate 10  Salla leksionesh me 135 vende
1  Shtëpi botuese “UET Press” 3  Salla “AULA MAGNA” me mbi 220 vende
5  Revista Shkencore 4  Laboratorë Informatike
167  Anëtarë të personelit akademik 1  Bibliotekë me 120 vende leximi
80  Pedagogë të brendshëm 1  Librari me mbi 1600 tituj
87  Pedagogë të jashtëm