Evelina Çela

PhD. Evelina Çela

Pozicioni në UET: Lektore, Departamenti Shkenca Juridike, Fakulteti i Shkencave Juridike,Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

Nga viti 2015 e në vazhdim, është lektore në lëndën “E drejtë nderkombetare publike“ ne (BA) dhe “E drejtë e arbitrazhit, ndermjetesimit dhe falimentimit“ (MSH) Departamenti i Shkencave Juridike, Fakulteti i Shkencave Juridike,Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ka publikime dhe artikuj shkencor në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.