Ermela Kripa

Prof. Asoc. Dr. Ermela Kripa

Doktor në Financë, Universiteti i Tiranës; MSH në Financë dhe Menaxhim Risku, Universiteti Roma Tre, Romë, Itali; BA në Ekonomi, Institucione dhe Financë, Universiteti Roma Tre, Romë, Itali; Specializim post master në Menaxhim Bankar, Instituti CAPTHA, Romë – Milano, Itali. Autore e disa botimeve për çështje që lidhen me ekonominë, financën, riskun, bankingun dhe qeverisjen e korporateve, në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit. Që prej tetorit të 2008, pedagoge pranë Universitetit Europian të Tiranës.