Enida Broca

MSc. Enida Broca

Asistent Lektore pranë Departamentit të Menaxhimit dhe Marketingut, Fakulteti I Ekonomisë Biznesit dhe Zhvillimit, Universiteti Europian I Tiranës. Ka përfunduar studimet për Menaxhim Biznes, pranë Departamentit Menaxhim & Marketing, Universiteti Europian I Tiranës (Cikli Bachelor) dhe studimet master shkencor për Administrim Biznes, profili Marketing, gjithashtu pranë Departamentit Menaxhim & Marketing në Universitetin Europian të Tiranës. Ky cikël studimesh u përmbyll në Facolta di Economia e Commercia, Universita degli Studi di Bari Aldo Moro. Gjithashtu ka qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.

Mbas një praktike 1 vjeçare në sektorin bankar, ka një eksperiencë pune prej 2016-ës në Departamentin e Shitjeve, pranë Raiffeisen Bank Albania. Që prej tetorit 2018, është pjesë e stafit akademik në Universitetin Europian të Tiranës.