Elson Frroku

Doktorant. Elson FRROKU

Pozicioni në UET: Asistent/Lektor, Departamenti i Shkencave Sociale të Aplikuara, Fakulteti Juridik, Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare.

Me përvojë në mësimdhënie në nivel para universitar dhe universitar, eksperiencë pune 2 vjeçare si Drejtues Ekzekutiv i një „Qendre“ (OJF) pedagog dhe „youth influencer“ për të foluren në publik.

Mësimdhënia e fokusuar kryesisht tëk lendet e profilit të Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, gjithashtu edhe lendet metodologjike.

Pjesmarrës në konferenca kombëtare dhe ndërkombetare të cilat lidhen me studimet rajonale, çështjet e dialogut Kosovë – Serbi dhe rolin e diplomacisë në marrëdhëniet midis shteteve.