Edi Spaho

Prof. Asoc. Dr. Edi Spaho

Pozicioni në UET: Pedagog pranë Departamentit  të Shkencave Juridike

Një eksperience të gjatë prej 20 vjetësh në mësimdhënie në Fakultetin e Drejtësisë, Fakultetin Ekonomik të Tiranës, si dhe në Shkollën e Magjistraturës, eksperiencë të pasur pune për agjenci të ndryshme ndërkombëtare, USAID, UNMIK, GTZ, ABA-CEELI, KPMG në cilësinë e konsulentit ligjor, si dhe një sërë detyrash në administratën publike si, Departamenti i Administratës Publike, Këshilli i Ministrave, etj. Ka publikuar artikuj të shumtë shkencor në revista të njohura shkencore brenda dhe jashtë vendit.