Diploma Profesionale

Universiteti Europian i Tiranës, si një institucion i arsimit të lartë, për herë të parë këtë vit akademik sjell diploma profesionale 2 vjeçare, duke i dhënë rëndësi dijes praktike si dhe mundësinë të gjithë maturantëve mesatarja e të cilëve nuk është mjaftueshëm e lartë për të ndjekur ciklin Bachelor, të vijojnë studimet e tyre.

Diplomat profesionale janë 5: