Arben Gjonej

Dr. Shk Arben GJONEJ

Pozicioni: Titullar i lëndëve Bazat e Infermieristikës, Infermieristika e Sëmundjeve të Brendëshme, Infermieristika Kirurugjika e Avancuar në UET

Përvojë 12 vjeçare në mësimdhënie në nivel universitar 6 vjet si kërkues që në kohën e studimit të masterit e në vijim të doktoraturës. Udhëhequr 3 diploma në programin Msh. Marrë pjesë me referime orale në shumë  konferenca konerenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

Autor i Kujdesjeve Infermierore në librin: Ortopedia dhe Traumatologjia Lokomotore. Autor i disa punimeve shkencore të botuara në revista brenda dhe jashtë vendit të indeksuara me ISSN dhe ISBN. Anëtar në bordin drejtues te Albanian Society for Trauma and Emergency Surgery