Anxhela Ferhataj

MSc. Anxhela Ferhataj

Master i Shkencave në Informatikë Ekonomike profili Administrim Biznes, Universiteti Europian i Tiranës. Bachelor në Financë Bankë, Kolegji Universitar Luarasi.
Intership në Drejtorinë e Tarifës dhe Origjinës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Tiranë.
Intership në Departamentin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Tiranë.
Autore e disa publikimeve në revistat shkencore brenda dhe jashtë vendit. Fushat e kërkimit janë në arsimin e lartë, teknologji e ekonomi. Aktualisht asistent/lektore me kohë të plotë pranë Departamentit të Informatikës dhe Teknologjisë, Fakulteti Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës në UET.