Slide background

Professional Degree

EUT for the first time this academic year, brings 2-year professional degrees.

Bachelor

EUT offers you the opportunity to study with the best Albanian teachers.

Master

The European University of Tirana offers about 24 Master’s programs

News & Activities

Risitë e shkollave sezonale të UET

January 18, 2020

UET e ka kthyer organizimin e shkollave sezonale në një traditë të mirëfilltë.…

UET forcon qeverinë studentore, duke rritur rolin e studentit

January 16, 2020

Me ndryshimin e rregullores të UET këshilli studentor merr një rol të veçantë…

5
Faculties
15
Departaments & Research Centers
50
Subject Groups
75
Study Programs
125
Profiles
750
Subjects

+15.000 Students!

Choose EUT