Diploma Profesionale

UET për herë të parë këtë vit akademik sjell diploma profesionale 2 vjecare.

Bachelor

UET të ofron mundësinë për të studiuar me pedagogët më të mirë shqiptarë

Master

Universiteti Europian i Tiranës ofron rreth 24 programe Master

Lajme & Aktivitete

Leksion i hapur në UET: Si t’i kuptojmë imazhet që ‘nuk thonë asgjë’

January 17, 2019

Leksion i hapur në UET: Si t’i kuptojmë imazhet që ‘nuk thonë asgjë’…

UET SPOT

5
Fakultete
15
Departamente & Qëndra Kërkimi
50
Grup Lëndë
75
Programe Studimi
125
Profile
750
Lëndë

+15.000 Studentë!

Zgjidh UET