ErasmusShkembimet Erasmus

Që nga fillimi i skemës së re të financimit Erasmus+ në vitin 2014, UET ka bërë një progres të suksesshëm duke punuar me universitetet kombëtare, rajonale dhe të BE-së në disa Projekte të Erasmus...

lexome

UET 360

Një galeri fotosh për jetën studentore dhe akademike në UET. ...

 

lexome

Dekani i Studentëve

Dekani i Studentëve dhe ekipi i saj në Universitetin Europian të Tiranës ndihmon studentët e Universitetit në zhvillimin e tyre personal, shoqëror dhe akademik...

 

lexome

Qeveria Studentore

Qeveria Studentore, e zgjedhur në mënyrë demokratike nga vetë studentët çdo vit, është organi që përfaqëson interesat e studentëve. Pjesëmarrja e studentëve në qeverisjen e UET .... 

 lexome

Aktivitete dhe Klubet Studentore

Klubet studentore të UET kryejnë aktivitete të ndryshme sociale, artistike, kulturore, por edhe akademike për të pasuruar jetën studentore si edhe si një mundësi për ...

 

lexome

Këshillimi i Karrierës

Universiteti Europian i Tiranës ka prioritet të tij nxjerrjen e studentëve të kualifikuar në tregun e punës, mbështetjen dhe ndjekjen e karrierës së tyre hap pas hapi....

 

lexome

Alumni

Në qendër të filozofisë së UET si institucion arsimor është se gjithçka sillet rreth studentit; dija dhe shërbimi .....

 

lexome