Stafi Akademik

CV-të e stafit akademik për të tre fakultetet dhe lista e publikimeve.

 

 

 

external-link Stafi Akademik, Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit

external-link Stafi Akademik, Fakulteti Juridik

external-link Stafi Akademik, Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit