Partnerë

UET-i ndërton ura bashkëpunimi me institucione të tjera në arsimin e lartë brenda dhe jashtë vendit si dhe me aktorë të tjerë të shoqërisë civile, sektorit publik dhe atij privat me qëllim krjimin e hapësirave dhe mundësive të ndryshme për studentët si edhe stafin akademik. UET-i në mënyrë të veçantë bashkëpunon me Universitetin e Aston-it në Britaninë e Madhe në kuadër të programeve të Shkollës Doktorale. Ky bashkëpunim nënkupton shkëmbimin e programeve, pedagogëve, studentëve dhe në të ardhmen synon formimin dhe udhëheqjen e përbashkët të doktoraturave me profesorë të këtij universiteti. UET-i bashkëpunon ngushtë edhe me institucione të tjera të arsimit të lartë në Europën Juglindore dhe Bashkimin Europian në kuadër të programeve Tempus, Jean Monnet, Erasmus+ si dhe me institucioneve të tjera në kuadër të programeve mbështetëse për kërkimin nga donatorë ndërkombëtar dhe lokal si Regional Research Promotion Programme; NUFFIC, Assist Impact/USAID, Fondacioni Shoqëria e Hapur etj. Lista e plotë e partnerëve dhe projekti konkret i bashkëpunimit gjendet më poshtë:

 

                     Foreign partners in higher education: UNIVERSITIES

Nr.

Institution

Location

Type of Cooperation

Programme/project

1

University of Salzburg

Austria

SIGMA Agile + EuroPS in process

Partnership in areas: Exchange of relevant human resources;Exchange of educative programs

2

BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences

Austria

Partnership

Exchange of relevant human resources

3

Danube University Krems

Austria

Partnership

Exchange of lecturers

4

University of Graz, Karl-Franzens

Austria

EU-Tempus Consus

Exchanges experiences and educative programs

5

Universite Libre de Bruxelles

Belgium

Erasmus + KA2

Capacity Building

6

University of Bihac

Bosnia and Herzegovina

SIGMA Agile

Exchanges experinces and educative programs

7

Burch University

Bosnia and Herzegovina

SIGMA Agile

Partnership and staff students exchanges

8

University Dzemel Mostar

Bosnia and Herzegovina

Erasmus + KA2

Capacity Building

9

University of East-Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Erasmus + KA2

Capacity Building

10

University of Mostar

Bosnia and Herzegovina

Erasmus + KA2

Capacity Building

11

University of Zenica

Bosnia and Herzegovina

Erasmus + KA2

Capacity Building

12

International University of Sarajevo

Bosnia and Herzegovina

Partnership

Exchange of relevant human resources

13

University of Split

Croatia

Erasmus + KA2

Capacity Building

14

University of Cyprus

Cyprus

MED

Capacity Building

15

College of Managerial Informatics and Economics

Czech Republic

EU-Tempus ENCHASE

Exchange of  relevant human resources and educative programs

16

Brno University of Technology

Czech Republic

Erasmus + KA2

Capacity Building

17

Masaryk University

Czech Republic

Erasmus + KA2

Capacity Building

18

Lappeenranta Uni. of Technology

Finland

SIGMA Agile

Partnership for staff an strudents exchanges

19

Savonia University of Applied Sciences

Finland

Partnership

Exchange of students, common actions, scientific and cultural partnership

20

Université du Maine – Le Mans

France

EU-Tempus ENCHASE

Partnership for staff and student exchange

21

Institute Agronomique Mediterreen de Montpellier

France

Erasmus + KA2

Capacity Building

22

Tiblisi State University

Georgia

Erasmus + KA2

Capacity Building

23

Heinrich-Heine University Dusseldorf

Germany

Erasmus+ KA1

Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

24

Humboldt university

Germany

SIGMA Agile

Partnership for staff and student exchange

25

Koblenz-Landau University

Germany

EU-Tempus ENCHASE

Excchange of relevant human resources, of educatve programs

26

Leuphana University Lüneburg

Germany

EU-Tempus Consus

Exchange of relevant human resources of education programs

27

Ludwigshafen University

Germany

Partnership

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

28

University of Duisburg-Essen

Germany

Erasmus + KA2

Capacity Building

29

Emden-Leer University

Germany

Erasmus+ KA1

Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

30

BPP University London

Great Britain

Partnership

Exchange of relevant human resources and comon project and program

31

University of Northampton

Great Britain

Partnership

Exchange of relevant human resources and common projects and programs

32

Richmond, the American International University

Great Britain

Partnership

Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

33

University of South Wales

Great Britain

Partnership

Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

34

Aston University

Great Britain

Doctoral Degree

 

35

Central European University

Hungary

Visegrad Fund

EU Policy: Lesson learned from Visegrad countries

36

Eötvös Loránd University

Hungary

Erasmus+ KA1

Partnership for staff and students exchange

37

Linum Foundation

Hungary

Visegrad Fund

EU Policy: Lesson learned from Visegrad countries

38

Obuda University Budapest

Hungary

Erasmus + KA1

Staff and students exchange and cooperate

39

University of Limerick

Ireland

EU-Tempus Consus

Exchange of relevant human resources of educative programs

40

Bar-Ilan University

Israel

Exchange of Teachers;

Exchange of Researchers; Exchange of Students

41

Lum "Jean Monnet" University of Casamassima

Italy

exchange of Teachers and students

Visits for scholars; Exchange of faculty and academic staff

42

Ca' Foscari University of Venice

Italy

Exchange of students;of academic staff

exchange visits and Institutional and cultural program

43

European University of Roma

Italy

Partnership

Exchange of relevant human and educative programs

44

Univerisity of Pavia

Italy

Erasmus+ KA1

Partnership for staff and students exchange

45

University of Bari

Italy

Partnership program

Staff and students exchange and Partnership

46

University of Bologna

Italy

Partnership program

Staff and students exchange and Partnership

47

University of Camerino

Italy

Partnership

exchange of students, common actions, scientific and cultural Partnership

48

University of Foggia

Italy

Partnership

Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

49

University of Marconi

Italy

Partnership

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

50

University of Palermo

Italy

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

51

University of Parma

Italy

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

52

University of Salerno

Italy

MED

Capacity Building

53

University of Teramo

Italy

Partnership

Exchange of experience; Exchange of students; Exchange of academic staff; Instructional and cultural programme

54

University of Trieste

Italy

Erasmus + KA2

Capacity Building

55

University Roma 3

Italy

Erasmus + KA2

Capacity Building

56

"Fama" University College

Kosovo

Exchange esperience

Exchange of experience; Exchange of students; Exchange of academic staff; Instructional and cultural programme

57

"Kadri Zeka" University of Gjilan

Kosovo

Exchange of students and teachers

Exchange of experience; Exchange of students; Exchange of academic staff; Instructional and cultural programme

58

"Universum" University College

Kosovo

Partnership

Partnership in areas: Exchange of relevant human resources;Exchange of educative programs

59

AAB Riinvest University

Kosovo

Partnership

Partnership in areas: Exchange of relevant human resources;Exchange of educative programs

60

Iliria University

Kosovo

Erasmus + KA2

Capacity Building

61

University for Business and Technology-UBT

Kosovo

Partnership

Exchange pf relevant human and educative programs

62

State University of Kuwait

Kuwait

Partnership

Partnership

63

Liepajas University

Latvia

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

64

Vilnius University

Lithuania

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

65

Klaipeda University

Lithuania

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

66

Siauliau University

Lithuania

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

67

Vilnius University of Applied sciences

Lithuania

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

68

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Macedonia

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

69

University of Montenegro

Montenegro

Erasmus + KA2

Capacity Building

70

University of Twente

Netherlands

SIGMA Agile

Staff and students exchange and Partnership

71

The Hague University of Applied Sciences

Netherlands

Partnership

Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

72

Universiteti of Szczecin

Poland

Visegrad Fund

EU Policy: Lesson learned from Visegrad countries

73

University of Warsaw

Poland

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and educative programs

74

Vistula University

Poland

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

75

Wroclaw University

Poland

Erasmus + KA2

Capacity Building

76

Universtia Nova de Lisboa

Portugal

SIGMA Agile

Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

77

South East European University

Republic of Macedonia

Exchange of students and teachers

exchange of academic staff;  administrative staff and students

78

State University of Tetovo

Republic of Macedonia

Partnership

Partnership in areas: Exchange of excperience; Exchange of educative programs

79

Volga State University of Technology

Russia

Erasmus + KA2

Capacity Building

80

Siberian State University of Telecommunications and Information Sciences

Russia

Erasmus + KA2

Capacity Building

81

Institute of Economic Sciences

Serbia

Partnership

Exchange of relevant human resources and Comon project and programs

82

Singidunum University

Serbia

Erasmus + KA2

Capacity Building

83

State University of Novi Pazar

Serbia

Erasmus + KA2

Capacity Building

84

University of Belgrade

Serbia

Erasmus + KA2

Capacity Building

85

University of Kragujevac

Serbia

Erasmus + KA2

Capacity Building

86

Matej Bel University

Slovakia

Erasmus + KA2

Capacity Building

87

University of Maribor

Slovenia

Erasmus + KA2

Capacity Building

88

University of Ljubljana

Slovenia

Erasmus + KA2

Capacity Building

89

Pompeu Fabra University

Spain

SIGMA Agile

Exchange staff and students experiences

90

Stockholm Business School

Sweden

Partnership

Exchange pf relevant human and educative programs

91

Swiss School of Economics

Switzerland

Partnership

exchange of students, common actions, scientific and cultural Partnership

92

Kahramanmaras University

Turkey

Erasmus+KA1

Exchange of relevant human resources and Common project and programs

93

University of Lviv

Ukraine

Erasmus + KA2

Capacity Building

94

University of Kyiv-Mohyla Academy

Ukraine

Erasmus + KA2

Capacity Building

 

Domestic partners in higher education: UNIVERSITIES

Nr.

Institution

Location

Type of cooperation

Programme/project

1

"Aleksander Moisiu" University

Durrës

Partnership

EU-Tempus ENCHASE + Consus

2

University "Aleksander Xhuvani"

Elbasan

Partnership

EU-Tempus ENCHASE

3

"Fan Noli" University

Korçë

Partnership

EU-Tempus ENCHASE

4

"Spiro Moisiu" Defense Academy

Tiranë

 Exchange of academic staff;

Encouraging  professors on coommon joint projects

5

Agricultural University of Tirana

Tiranë

Partnership

EU-Tempus Consus

6

University of Tirana, Faculty of Social Sciences

Tiranë

Partnership

Euro PS

7

"Marin Barleti" University

Tiranë

Partnership

EU-Tempus Heart

8

Polis University

Tiranë

Partnership

EU-Tempus Consus

9

Luarasi University

Tiranë

Erasmus + KA2

Capacity Building

10

"Ismail Qemali"University

Vlorë

Partnership

SIGMA Agile

11

"Pavaresia" University

Vlorë

Partnership

EU-Tempus ENCHASE

12

"Luigj Gurakuqi" University

Shkodra

Erasmus + KA2

Capacity Building

13

Epoka University

Tiranë

Erasmus + KA2

Capacity Building

14

New York University of Tirana

Tiranë

Erasmus + KA2

Capacity Building

15

Canadian Institute of Technology

Tiranë

COORP

Project based