Fakte dhe Shifra

 3  Fakultete
 8  Departamente
 1  Qendër
 3  Cikle Studimi
13  Programe Studimi Bachelor
24  Programe Studimi Master
3  Programe Studimi të Doktoratës
15  Drejtime Doktorate
1  Shtëpi botuese "UET Press"
5  Revista Shkencore
167  Anëtarë të personelit akademik
80  Pedagogë të brendshëm
87  Pedagogë të jashtëm
19  Prof. Dr.
24  Prof. Asoc. Dr.
18  PhD.
20  Dr.
82  Lektorë
4  Kërkues
22 
 Salla seminaresh me 35 vende
10  
 Salla leksionesh me 135 vende
3  Salla “AULA MAGNA” me mbi 220 vende
4  Laboratorë Informatike
1  Bibliotekë me 120 vende leximi
1  Librari me mbi 1600 tituj