Fjala e Presidentitcivici

Prof. Dr. Adrian CIVICI

Pak nga pak, UET po shkon drejt fundit të dekadës së parë të jetës së tij. Që nga themelimi në vitin 2006, ....

lexome

Historiku

UET u themelua në vitin 2006 prej një grupi akademikësh të rinj, gazetarësh dhe menaxherësh...

lexome

partnerePartnerë

UET-i ndërton ura bashkëpunimi me institucione të tjera në arsimin e lartë brenda dhe jashtë vendit si dhe me aktorë të tjerë të shoqërisë civile, sektorit publik dhe atij privat me qëllim krjimin e hapësirave dhe mundësive .....

lexome

Punësimi

Mundësitë e punësimit në UET.

 

lexome

Kontakte harta

Adresa: Bulevardi "Gjergj Fishta", Nd.70, H.1, 

Njësia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tiranë, Shqipëri

lexome