Sekretari i Përgjithshëm

Është përgjegjës për çështjet e organizimit dhe të administrimit të gjithe procesit akademik të mësimdhënies në UET.
Mbikëqyr procesin e transferimit, të mobilitetit, të ndërprerjes dhe të rifillimit të studimeve në UET sipas parashikimeve të Rregullores së UET-it.
Nënshkruan, së bashku me Dekanin, listën emërore të studentëve që fitojnë të drejtën e dhënies së provimit, të plotësuar nga Sekretaria Mësimore. Trajton administrativisht të gjitha kërkesat/ankesat e studentëve  që lidhen me aspekte administrative e akademike, dhe  i përcjell ato me sqarimet e nevojshme tek autoriteti drejtues përkatës.

Holta HEBA
Sekretar i Pergjithshëm i UET
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. devider1

Sekretaria Mësimore drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm dhe përbëhet nga:  Koordinatorja e Sekretarisë Mësimore;  Sekretaret e Programeve të Studimit ; dhe Koordinatoret e Departamenteve;  Zyra e Kontratave, për sa i takon regjistrimit të studentëve.
Personeli i Sekretarisë Mësimore certifikohet çdo vit për njohjen e akteve rregullatore të Universitetit.
Zyrat e sekretarise mësimore janë të hapura çdo ditë nga ora 9:00 deri 17:00 për programet e ciklit Bachelor dhe deri në orën 20:00 për programet e ciklit Master dhe Doktoraturë.

Romina DIMROÇI
Koordinatore e Sekretarisë Mësimore
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

devider1

SEKRETARET E PROGRAMEVE TË STUDIMIT

Adelina RAPO
Programet Bachelor të Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Edukimit.
Programet Bachelor të Fakultetit Juridik.
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Arta ZEMANI
Programet Bachelor të Fakultetit Ekonomik dhe IT.
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ajeta Merkoshi
Programet Master të Fakultetit Juridik.
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sonela Hysenaj
Fakultetit Ekonomik dhe IT
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Arisela Hebovija
Programet Master të Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Edukimit
Programet e Doktoraturës
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

KOORDINATORET E DEPARTAMENTEVE

FAKULTETI EKONOMIK DHE I TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT

Armonela DRIZI
Koordinatore e Departamentit te Finances
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Erjola ZHGJUNI
Kordinatore e Departamentit të Menaxhimit dhe Ekonomiksit
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Denisa Cobaj
Koordinatore e Departamentit te Informatikes, Matematikes dhe Statistikës (IMS)                                            
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DHE EDUKIMIT

Ronela Jella
Koordinatore e Departamentit të Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun / Koordinatore e Departamentit te Edukimit                       
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rukola DURO
Koordinatore e Departamentit të Shkencave Sociale të Aplikuara
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
FAKULTETI JURIDIK

Rovena SEFERI
Koordinatore e Departamentit te se Drejtes Private.
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Rovena Jashari
Koordinatore e Departamentit te se Drejtes Publike.
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.