Sekretaria Mësimore

Sekretaria Mësimore drejtohet nga Sekretari i Përgjithshëm dhe përbëhet nga: Koordinatorja e Sekretarisë Mësimore;  Sekretaret e Programeve të Studimit ......

lexome

 

Portali i Studentëve

Në kuadër të investimeve të vazhdueshme të UET për përmirësimin e shërbimit ndaj studentëve, është ndërtuar së fundmi Portali i Studentëve, i cili u siguron studentëve informacion të plotë dhe në kohë reale lidhur me regjistrimet e lëndëve, programin mësimor, rezultatet e studimeve, orarin mësimor, etj. Nëpërmjet këtij portali studenti ka mundësinë të bëj kërkesa online për informacion ndaj sekretarisë së UET.

Ky portal mund të aksesohet vetëm në mjediset e UET (salla e internetit, rrjeti wireless).
Për të aksesuar këtë portal, mjafton të shkoni në adresën më poshtë:

http://ums-web/unistudent

Kredencialet individuale për aksesimin e këtij portali tërhiqen pranë Kordinatoreve përkatëse.

Manuali i shkurtër i përdorimit të portalit (kliko këtu).

Libraria

Libraria e UET-it disponon 700 tituj, botime të UET- Press, dhe libra të botuar nga shtëpi botuese të tjera...

lexome

 

Biblioteka

Biblioteka e Universitetit Europian të Tiranës u krijua në të njëtën kohë me universitetin. Synimi i Universitetit Europian të Tiranës...

lexome