Aktivitete dhe të Rejat Shkencore

Ditët e Studimeve Shqiptare 2016

Panel i veçantë: “Islami, Kombi dhe Besimi në Shqipëri”

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: Europa e së nesërmes - Next Europe

Perspektivat e zhvillimi rajonal në Shqipëri dhe Kosovë bazuar tek dija

Takimi dhe Kolokium Doktoral

Konferenca me temë: Entrepreneurship & Management