Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit

Fakulteti Shkencave Sociale dhe të Edukimit në UET ofron programe studimi në të tre ciklet: Bachelor, Master dhe Doktoraturë. Është një nga fakultetet që u jep studentëve mundësi të shumta për zgjedhje në programe cilësore si Sociologji, Antropologji, Marrëdhënie Publike-Komunikim, Psikologji, Shkenca Edukimi, Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Komunikim-Dizajn.Ky fakultet e mbështet mësimdhënien dhe kërkimin shkencor në metoda e praktika bashkëkohore, si dhe në një literaturë prestigjoze vendase dhe të huaj. Fakulteti boton dy herë në vit revistat shkencore “Polis”, “Educatio” dhe “Sociological Studies”, në të cilat publikohen produktet e punës kërkimore të stafit akademik dhe studentëve (artikuj studimorë, recensione, etj.), me tematikë nga fushat që mbulojnë departamentet e ndryshme të këtij fakulteti.
Studentët e diplomuar në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe të Edukimit në UET kanë shanse të gjëra punësimi në administratën publike, arsim dhe shëndetësi, media, në institucionet kërkimore dhe shoqërinë civile, si dhe në sektorë të tjerë të të shërbimit publik dhe privat .

devider1Dekani

Prof. Dr. Ferit Duka

Fakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit përbën një nga strukturat akademike dhe mësimore më të rëndësishme të Universitetit Europian të Tiranës. Në këtë fakultet  kanë gjetur shprehje dhe janë provuar më së miri idetë dhe vizioni bashkëkohor i themeluesve të Universitetit. Fakulteti ynë ofron programe studimi të cilat bëjnë të mundur jo vetëm një formim të shëndoshë arsimor e kulturor të studentëve, por edhe  një përgatitje profesionale në përputhje me standartet e përparuara të kohës. Nëpërmjet veprimtarisë akademike dhe pedagogjike që zhvillohet brenda këtij institucioni, synohet të diplomohen studentë me aftësitë e duhura për të qenë konkurentë të denjë në tregun shqiptar të punës, si dhe për t’u përfshirë aktivisht në transformimet e mëdha politike, shoqërore, ekonomike e kulturore, që shpien në modernizimin e Shqipërisë dhe integrimin e saj europian.  
Studentët që zgjedhin të studiojnë në fakultetin tonë nga njw pikwpamje, janë të privilegjuar, sepse marrin njohuri në fusha e disiplina elitare që kanë lidhje me sferën e mendimit dhe të ideve, me njeriun, shoqërinë dhe raportet midis tyre, me komunikimin, kulturën dhe artet.
Prania e një stafi të konsoliduar, me kualifikim të lartë akademik dhe me përvojë të gjatë në mësimdhënie, arsimimi i pjesës më të madhe të tij në universitetet perëndimore, metodat e përparuara të mësimdhënies, garantojnë cilësinë e lartë të edukimit që jepet në aulat e fakultetit tonë. Krahas procesit mësimor, kujdes i veçantë tregohet për një jetë sociale sa më të larmishme të studentëve tanë. Veprimtaritë e shumta me karakter edukues e zbavitës, rrethet dhe klubet e ndryshme me karakter kulturor e sportiv, krijojnë për studentët një mjedis shumë tërheqës dhe interesant. Diploma e fituar nga studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale dhe Edukimit në UET, ka integritet të lartë dhe mundëson vijimin e studimeve dhe punësimit edhe përtej kufinjve të Shqipërisë. 

devider1LISTA E PROGRAMEVE TË STUDIMITdevider1Departamentet

Komunikim, Marrëdhënie Publike
Përgatit specialistë të nivelit universitar në Shkencat e Komunikimit dhe Marrëdhëniet Publike si edhe Dizajn. Kombinimi i njohurive teorike me ato praktike dhe zbatuese garanton kualifikimin dhe aftësimin e studentëve, duke iu përgjigjur nevojës së tregut të punës për specialistë të Komunikim dizajnit, Marrëdhënieve publike, Komunikimit për organizata biznesi dhe politike, si edhe në Gazetari dhe Studime të mediave.
Përgjegjës i Departamentit: Dr. Belina Budini

Personeli Akademik

Të brendshëm     Të jashtëm 2015 - 2016
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Aleksander Dhima Prof. Dr.   1 Bujar Kapexhiu Prof. Dr.
2 Belina Budini Dr.    2 Diana Kastrati Prof. Asoc. Dr.
3 Gilman Bakalli PhD   3 Valbona Karakaçi Prof. Asoc. Dr.
4 Lorena Licenji PhD   4 Admirim Banaj Msc.
5 Shpend Bengu Dr.    5 Robert Shagla Msc.
6 Holta Heba Dr.   6 Alfred Nini Doktorant
7 Irena Myzeqari Dr.   7 Dorian Bushi Msc.
8 Otjela Lubonja Dr.   8 Ergys Zhabjaku Msc.
9 Kled Kapexhiu Doktorant   9 Gureta Bajrami Breznica Msc.
10 Blerjana Bino Doktorant   10 Julian Zyla Msc.
11 Alfred Lela Doktorant   11 Suzana Kuka DIND
12 Albana Nexhipi Msc.        
13 Alket Braho Msc.        

devider1Shkenca Sociale të Aplikuara
Përgatit specialistë të nivelit universitar në shkencat politike dhe sektorin e diplomacisë, Të njohin shkencat politike në tërësi dhe marrëdhëniet ndërkombëtare për të punuar në sektorin e shoqërisë civile, media, organizmat politike, organizatat ndërkombëtare, specialistë në administratën publike, në të gjithë sektorët e saj.
Përgjegjës i Departamentit: Dr. Roland Lami

Personeli Akademik

Të brendshëm     Të jashtëm 2015 - 2016
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Tonin Gjuraj Prof. Dr.   1 Kosta Barjaba Prof. Dr.
2 Perparim Fuga Prof. Dr.   2 Grida Duma Dr.
3 Ferit Duka Prof. Dr.   3 Zana Strazimiri Dr.
4 Kristaq Xharo Prof. Dr.   4 Medlir Mema PhD 
5 Roland Lami Dr.   5 Hysamedin Feraj Dr.
6 Enri Hide Prof. Asoc. Dr   6 Blerina Hankollari Doktorant
7 Arjan Çuri PhD        
8 Inis Shkreli PhD        
9 Malvina Tema Dr.         
10 Anjeza Xhaferaj Dr.         
11 Fatri Morina Dr.         
12 Klementin Mile Dr.         
13 Vilma Spahiu Dr.         
14 Blendi Lami Doktorant        
15 Dorina Ndoj Doktorant        
16 Gerti Sqapi Doktorant        
17 Ketrina Mijo Doktorant        
18 Lulzim Hoxha Doktorant        
19 Elton Ndreka Msc.        
20 Klajdi Logu Msc.        

devider1Edukimi
Kjo degë përgatit studentë me dije të thelluara në politikat e edukimit, hartimin e kurrikulave dhe për të punuar më pas si pedagogë në programet e studimit të pedagogjisë dhe edukimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimit.
Përgjegjës i Departamentit: Prof. Asoc. Dr. Tomi Treska

Personeli Akademik

Të brendshëm     Të jashtëm 2015 - 2016
Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada Nr. Emër mbiemër Titulli/Grada
1 Tomi Treska Prof. Asoc. Dr. 1 Ylli Pango Prof. Dr.
2 Edi Puka Prof. Asoc. Dr. 2 Geranda Hoxhaj Dr.
3 Ylljet Alicka Prof. Asoc. Dr. 3 Adelina Kakija Doktorant
4 Erika Melonashi Prof. Asoc. Dr. 4 Blerina Aliaj Doktorant
5 Voltisa  Lama PhD   5 Xhevahir Cani MND
6 Anisa Subashi Dr.        
7 Nazmi Xhomara Dr.        
8 Orjola Pampuri Dr.        
9 Fleura Shkembi Dr.        
10 Valbona Nathanaili Dr.        
11 Klodiana Turhani Doktorant        
12 Klodiana Rafti Doktorant        
13 Sonila Tatili Doktorant        
14 Etleva Haxhihyseni Msc.        
15 Vahidije Kadiu Msc.        
16 Rovena Lika Msc.