Organet Drejtuese dhe Këshilluese

Organet kryesore drejtuese të UET janë Senati Akademik, Këshilli i Profesorëve dhe Rektorati....

 

 lexome

Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit

Fakulteti Ekonomik dhe i Teknologjisë së Informacionit ofron programe studimi në të tre ciklet: Bachelor, Master dhe Doktoraturë...

lexome

fa juridikFakulteti Juridik

Më i miri në procesin e rankimit, me programe studimi të modeleve bashkëkohorë, një trupë akademike me eksperiencë, pedagogë me përvojë, juristë me emër të mirë, prakticienë të së Drejtës, figura të njohura nga fusha e Drejtësisë....

lexome

shkencaFakulteti i Shkencave Sociale dhe Edukimit

Fakulteti Shkencave Sociale dhe të Edukimit në UET ofron programe studimi në të tre ciklet: Bachelor, Master dhe Doktoraturë.....

 

lexome

Shkolla Doktorale

Shkolla doktorale ka një rëndësi kyce, sepse nxjerr hulumtuesit e parë dhe punonjësit e parë shkencorë të përgatitur në UET. Gjithashtu ajo ofron udhëheqje shkencore për kandidatet doktorale...

lexome

Stafi Akademik

CV-të e stafit akademik për të tre fakultetet dhe lista e publikimeve...

 

lexome