Polis është revista shkencore e Fakultetit të Shkencave Sociale në UET. Ajo botohet dy herë në vit, ne nentor dhe qershor.
Një karakteristikë dalluesee revistës është mendimi kritik, shpesh edhe i vendosur kundër rrymës së studimeve të shkencave sociale në Shqipëri. Artikujt e përzgjedhur për numrat e kësaj reviste kalojnë në kritere botimi shumë rigoroze, njësoj si të simotrave ndërkombëtare. Kryeredaktorja Odeta Barbullushi, është njëkohësisht edhe pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe të Edukimit në UET. Përzgjedhja e artikujve për botim bëhet në bazë të procedurës peer revieë. Inkurajohet larmia e stileve të të shkruarit dhe metodologjive të ndryshme, por synimi kryesor është forcimi i stilit anglosakson të të shkruarit dhe të argumentuarit. Artikujt botohen ekskluzivisht për herë të parë vetëm në faqet e kësaj reviste dhe ajo çka është më thelbësore bazohen në punën në terren ose analizën e dokumenteve origjinale. Megjithëse botim shkencor i Fakultetit të Shkencave Sociale në UET, Polis është i hapur për kontribute nga studiues nga universitete të tjera brenda dhe jashtë Shqipërisë. Jo pak herë në Polis janë botuar dhe kontribute nga studentët, kryesisht të nivelit të doktoraturës dhe nga studiues shqiptarë që punojnë jashtë Shqipërisë.

Kryeredaktore: Dr. Belina Budini

Redaktorë shkencorë:

Prof.Asoc.Dr. Tonin Gjuraj, Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Prof. Dr. Përparim Fuga, Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Prof. Dr. Aleksandër Dhima, Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Valbona Nathanaili, Drejtore e UET Press
                                
Asistent redaktore/person kontakti: Dorina Ndoj, Doktorante
                                                        E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Bordi Editorial
Prof. Dr. Romeo Gurakuqi, Universiteti Europian i Tiranës(UET)
Fatos Tarifa, PhD, Universiteti Europian i Tiranës(UET)
Prof. Dr. Erleta Mato, Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Dr. Enis Sulstarova, Universiteti i Tiranës
Blendi Kajsiu, Doktorant Essex University, Britani e Madhe
Stephanie Schwander-Sievers, University of Roehampton, Britani e Madhe
Prof. Asoc.  Dr. Capajev  Gjokutaj, Universiteti Europian i Tiranës (UET)
Dr. Nathaniel Copsey, Aston University,  Britani e Madhe

 

polis15

Polis Nr. 15:

Media të Reja; Komunikime të Reja

pdf   permbajtja

 

 polis 13

Polis Nr. 13:

Qeverisja e Mire

pdf   permbajtja

 polis14

Polis Nr. 14:

Kulture versus Politike

pdf   permbajtja

 

Polis Nr. 12:

Tjetri mes nesh

pdf    permbajtja

 

Polis Nr. 11:

Partitë shqiptare në post-komunizëm

pdf     permbajtja

 

Polis Nr. 10:

Teknologjia dhe  Shkencat Sociale

pdf   permbajtja

 

Polis Nr.9:

Tranzicioni dhe Shkencat Sociale

pdf   permbajtja

 

Polis Nr. 8:

Media dhe politika

pdf   permbajtja

 

Polis Nr. 7:

Politika e jashtme. Rikonceptime për shekullit XXI

pdf   permbajtja

 

Polis Nr. 6:

Korrupsioni në Shqipëri

pdf   permbajtja

 

Polis Nr. 5:

Kriza e Përfaqësimit

pdf   permbajtja

Polis Nr.4:

Ndërkombëtarët dhe Demokratizimi

pdf   permbajtja

Polis Nr.3:

Shoqëria Informale

pdf   permbajtja

Polis Nr.2:

Euro Dyshim

pdf   permbajtja

Polis Nr. 1