OECDOECD ka publikuar studimin më të fundit mbi “Konkurrueshmërinë në Europën Juglindore: një Vështrim Politikash”.

Ky studim botohet çdo dy vjet nga OECD, duke marrë në konsideratë 12 pika kryesore të politikave në shtetet e Europës Juglindore dhe gëzon mbështetjen e Bashkimit Europian.

Në 14 Qershor në ambientet e UET u zhvillua tryeza e rrumbullakët me akademike, studentë dhe kërkues nga organizata ekonomike në vend me diskutime mbi botimin në fjalë. OECD ka ndërmarrë nismën për të prezantuar këtë studim në çdo shtet të rajonit dhe për Shqipërinë, UET ishte institucioni mikpritës. Prezantimi i publikimit në UET u zhvillua nga Z. Hendrik Bosshammer, menaxher projekti pranë OECD dhe me moderimin e prof. as. Selami Xhepa, dekan i Fakultetit të Ekonomisë dhe IT në UET. Studimi fokusohet mbi qeverisjen ekonomike, investimet dhe rregullimin e tregut në rajonin e Europës Juglindore.

VisegradNë kuadër të projekteve të ndryshme dhe me synim rritjen e ndërkombëtarizimit të UET, vjen për studentët e universitetit përvoja e vendeve të Europës Qendrore gjatë procesit të integrimit.

Eksperienca e integrimit europian për Poloninë vjen në Shqipëri nëpërmjet profesorëve të njohur nga universitetet e këtyre vendeve, të ftuar në Universitetin Europian të Tiranës. Projekti “Politikat e BE-së: Eksperiencat e mësuara nga vendet e Vishegrad”, mbështetur nga Fondi Vishegrad për studimet Universitare do të mundësojë këto leksione.

Sigal-UniqaSIGAL UNIQA si një nga kompanitë më të mëdha në fushën e siguracioneve në vend në bashkëpunim me UET ka shpërndarë çmimet për studentët fitues në projektin “PROJECT AND IDEA INNOVATIONS IN INSURANCE MARKET”, i cili është prezantuar disa muaj më parë në kuadrin e partneritetit strategjik që Universiteti Europian i Tiranës ka lidhur me Sigal Uniqa.

Foto-punësimi-UET30 të rinj dhe aktivistë nga Europa vizituan Universitetin Europian të Tiranës në një vizitë studimore në kuadër të projektit Erasmus+ “Mbështetja e Punësimit përmes Zhvillimit Vetjak”. Ky projekt financohet nga Erasmus+ dhe UET u zgjodh si universitet lider për strukturat mbështetëse dhe këshillimit të karrierës.

Znj. Odeta Cacaj Dekane e Studentëve prezantoi para 30 pjesëmarrësve nga e gjithë Europa procedurën e këshillimit të karrierës në UET, klubet studentore, panairet e punës dhe çdo mbështetje ekstrakurrikulare që UET iu ofron studentëve, përmes formimit akademik. Znj. Lutjona Lula prezantoi skemën Erasmus+ dhe sesi implementohet në UET komponenti i shkëmbimit, duke ndikuar kështu në ndërkombëtarizimin e CV-ve të studentëve.