aranit shkurtiDr. Aranit Shkurti


Dr. Aranit Shkurti: Diplomuar ne vitin 2004 ne Universitetin e Modenës dhe Reggio Emilia ne degën Ekonomi Politike, të fakultetit te Ekonomisë “Marco Biagi”. Ne vitin 2006 përfundon studimet e Masterit te nivelit te dytë në Departamentin e Demografisë, Fakulteti i Statistikës, Universiteti i Romës “La Sapienza”. Po në Universitetin e Romes “La Sapienza” ne vitin 2011 përfundon studimet e doktoraturës në Zhvillim te Qëndrueshëm, pranë Departamentit CIRPS, fakulteti i Inxhinierisë me temë: Skenare për Poltikat Energjetike në Shqipëri.
Nga viti 2009 punon si pedagog i brendshëm pranë Universitetit Europian të Tiranës, titullar i lëndëve Ekonometri, Metoda Sasiore për Ekonominë, si dhe lektor në lëndët Teori e Statistikës, Statistikë e Aplikuar, Statistike Sociale.Gjate viti 2010 ka bashkëpunuar me USAID dhe ACIT ne projektin studimor te: Rimbursimit të TVSH për Firmat Eksportuese.Anëtar i Bordit Editorial te Revistës: Mediterranean Journal of Social Sciences.

 

publikime