Ky program synon formimin profesional të specialistëve në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të diplomacisë konvencionale dhe asaj publike. Studiohen teoritë kryesore mbi marrëdhëniet ndërkombëtare dhe përmes njohjes me zhvillimet më të rëndësishme politike, diplomatike dhe ekonomike në marrëdhëniet midis shteteve në plan global dhe rajonal, si edhe në kuadër të organizatave ndërkombëtare e rajonale. Ky program duke theksuar lëndët me karakter praktik aftëson studentët për t’u përfshirë në aktivitete konkrete të administrimit e çështjevendërkombëtare dhe diplomatike. Studentët specializohen në dy profile të veçanta: Ballkani dhe Shtetet e Bashkuara

A - DISIPLINA TË FORMIMIT TË PËRGJITHSHËM (BAZË)
Semestri Emri i lëndës Kredite Grada Pedagogu Universiteti ku ka marrë gradën DR
1 Metoda kërkimi të avancuara  6 PhD Odeta Barbullushi Universiteti i Birminghamit, Britani 
B - DISIPLINA TE FORMIMIT KARAKTERIZUES TE PROGRAMIT
Semestri Lëndë të detyrueshme për të gjithë Kredite Grada Pedagogu Universiteti ku ka marrë gradën DR
1 Diplomaci publike dhe ekonomike  6 Prof. Asoc. Dr.  Tonin Gjuraj Universiteti i Tiranës, Shqipëri
1 Negociim ndërkombëtar 6 (MPJ) Saimir Repishti Universiteti i Tiranës, Shqipëri
2 Politikë e jashtme e krahasuar  6 PhD Odeta Barbullushi Universiteti i Birminghamit, Britani 
2 E drejta diplomatike dhe protokolli diplomatik 6 Prof. Dr.  Ksenofon Krisafi Universiteti i Tiranës, Shqipëri
Semestri Lëndë të detyrueshme specifike Kredite Grada Pedagogu Universiteti ku ka marrë gradën DR
  profili ÇESHTJET BALLKANIKE        
1 Historia moderne dhe bashkëkohore e Ballkanit 6 Prof. Dr.  Romeo Gurakuqi Universiteti i Tiranës, Shqipëri
2 Gjeopolitika e Ballkanit 6 Prof. Dr.  Romeo Gurakuqi Universiteti i Tiranës, Shqipëri
  profili STUDIME AMERIKANE    
1 Shoqëria dhe politika në SHBA 6 PhD Artur Jaupaj Hacettepe University, Turqi
2 Politika e jashtme e SHBA-së  6 PhD Fatos Tarifa Unv. of North Carolina at Chapel Hill, SHBA
C - DISIPLINA ME ZGJEDHJE / 1 lëndë
Semestri Emri i lëndës Kredite Grada Pedagogu Universiteti ku ka marrë gradën DR
2 Organizatat dhe institucionet ndërkombëtare 6 Prof. Dr.  Ksenofon Krisafi Universiteti i Tiranës, Shqipëri
1-2 Honor's course 6   Pedagogë seniorë, me grada e tituj. 
D- VEPRIMTARI FORMUESE   
Semestri Emri i lëndës Kredite Grada Pedagogu Universiteti ku ka marrë gradën DR
2-3 Praktikë / internship** 10/28   Zyra e Karrierës dhe Praktikave dhe pedagogu mbikëqyrës
E - PUNIMI I DIPLOMËS 
Semestri Emri i lëndës Kredite Grada Pedagogu Universiteti ku ka marrë gradën DR
  Punimi i diplomës 14   Pedagogu udhëheqës

Ku mund të punosh pas studimeve

  • Shërbimin diplomatik të Republikës së Shqipërisë;
  • Në institucione ose organizata të ndryshme ndërkombëtare ose
  • rajonale në Shqipëri ose jashtë saj;
  • Në qendra dhe institucione studimore, të cilat objekt të kërkimeve të tyre kanë marrëdhëniet ndërshtetërore të vendit tonë me vendet e Ballkanit, me Bashkimin Europian dhe Shtetet e Bashkuara, politikat e sigurisë në rajon, bashkëpunimin rajonal dhe integrimin e Shqipërisë në NATO dhe në BE;
  • Në ata sektorë të medias në Shqipëri, që fokusohen në analizën e marrëdhënieve të vendit tonë me vendet fqinje dhe SHBA- në;
  • Sektorë të ndryshëm të administratës shtetërore,veprimtaria e të cilëve ka të bëjë specifikisht me, ose është e orientuar nga marrëdhëniet politike, ekonomike-tregtare ose kulturore me këto rajone dhe vende.
trans
trans
trans