Për të parë njoftimin e thirrjes për aplikim në "Kongresi i Parë Europian Për Profesionistët e Rinj" klikoni këtu.