Për të parë njoftimin e trajnimit ofruar nga Multiservis Centre H.D.Sh.P.K.  (klikoni këtu)